تبلیغات
متن - عشق - عکس- شکست خوردها

متن - عشق - عکس- شکست خوردها

:[عمومی , ]

و اكنون این منم كه امروز غربت را به سكوت تبدیل می كنم...

و حضورم را به بی تو ماندن...

             ...،...قلبم را به تهی شدن...

        و عشقم را به ناكامی!

                    ،...اشكم را به سرما...

و دلم را به نا امیدی.

  و...

و این تویی كه از آغاز مرا واژه ساز خود ساختی...

            واژه ساز ه خود ساخته ای كه هرگز واژه ای نیاموخت...

...،من این واژه نامه ی بی واژه را نمی خواهم...

 این حضور توست كه مرا تسكین است...

             و واژه های مرا لبریز....

....،آغاز بی تو ماندن!

در كنار یك غمكده ی بی انتها...

آری...

در كنار سرمای سالها بی قراری...

                                 و بی فانوسی!

..........، آری!

این منم كه امروز آوای ندامت سر می دهم،...

           و سرود گل را بی پایان می گذارم...

تا شاید،

..........روزی،

.................لحظه ای،

..........جایی،

                تو به دیدارم آیی...

و آن روز....

من خوشبخت ترین عاشق روی زمینم...

         من عاشق ترینم...

 "اگر به خانه ی من آمدی،ای مهربان،برای من چراغ بیار،و یك دریچه كه از آن به ازدحام كوچه ی خوشبخت بنگرم..."

 

نوشته شده در پنجشنبه 25 آبان 1385 و 12:11 ب.ظ توسط حسن . م

ویرایش شده در - و -